Persoonlijke verandering realiseren?

Wil je iets veranderen op je werk, in je loopbaan of wellicht privé?
Of wil je jezelf beter leren kennen en je grenzen opzoeken?
Dippel Coaching maakt dit mogelijk!

Wat is coaching?

Coaching overbrugt de kloof tussen waar je staat en waar je heen wilt. Dit gebeurt door middel van individuele gesprekken en opdrachten, waardoor je inzicht krijgt in wat je wilt en wat je kunt. De coach zal op basis van ervaring en met behulp van een aantal technieken naar mogelijkheden zoeken om je doel te bereiken. Waar nodig, zal hij je ondersteunen vaste denk- en werkpatronen te doorbreken. Er komen vragen aan de orde als: Waar sta je nu? Wat wil je bereiken, en op wat voor termijn? Hoe kijk je naar je zelf? Wat moet er anders en wat juist niet?

Gesprekken en tarieven

Dippel Coaching is er voor individuele coaching, loopbaan-
begeleiding, outplacement en individuele reïntegratietrajecten (IRO). Opdrachtgevers zijn zowel particulieren, bedrijven en uitkerende instanties. Een traject begint met een kennismakingsgesprek. Het doel hiervan is de coaching vraag te bepalen.

De huidige situatie en de gewenste situatie worden gezamenlijk in kaart gebracht. Er worden afspraken gemaakt over het aantal gesprekken en de frequentie. Een coachingstraject omvat gemiddeld vier tot acht individuele gesprekken van één uur. De gesprekken vinden plaats te Heemstede (Haarlem)of - na overleg - op een andere locatie.Sonja Dippel (38) is gediplomeerd coach en werkzaam als coach en loopbaanadviseur sinds 1999. De vele mensen die zij in de loop van de jaren heeft gecoacht, zochten hulp bij outplacement, in een WW- of WAO-reïntegratietraject of gebruikten haar expertise bij privé-problemen of uitdagingen in hun loopbaan.

Dippel Coaching onderscheidt zich van andere, vaak grotere reïntegratiebureaus met haar focus op persoonlijke aandacht en kwaliteit. Bij Dippel Coaching ben je niet een dossier dat een standaardtraject doorloopt. Bij Dippel Coaching doorloop je een traject dat op jouw persoonlijke vraagstelling en situatie is afgestemd en waarmee je heel concreet doelen kunt realiseren.

Contact:
sonja@dippelcoaching.nl
Telefoon: 06-26044980